De Privacy Policy (laatst bijgewerkt op 04-01-2024) voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website GymPlaza.be bezoekt.

1. BEHEER

De website GymPlaza.be staat onder beheer van Sportplaza Essen. De contactgegevens zijn te vinden op GymPlaza.be. GymPlaza.be is een handelsnaam van Sportplaza Essen.

2. GEGEVENS VAN BEZOEKERS

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan GymPlaza.beworden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b GymPlaza.bezorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. GymPlaza.bekan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan GymPlaza.bedenkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. COOKIES

3a GymPlaza.bemaakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan GymPlaza.bede bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. VRAGEN

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij GymPlaza.be.
De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. DISCLAIMER

GymPlaza.be is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.